17.1.2019 15:00 - 15:30 · Inspiration Stage · Trade

Keynote Atte Korhola: Matkailua planeetan rajoissa

Planeetan kantokyvyn rajat ovat tulleet teollistumisen jälkeisellä ihmisen aikakaudella meitä kirkuen vastaan. Riskirajat on ylitetty ainakin luonnon monimuotoisuuden, ilmastonmuutoksen, ravinnekierron ja maankäytön muutosten kohdalla. Meidän on pakko sopeuttaa toimintamme ainoan maapallomme rajoihin ja kestävän kehityksen tavoitteisiin. Kestävälle kehitykselle on tunnusomaista, että hyvinvointi tuotetaan turvallisen ja oikeudenmukaisen toiminnan rajoissa huomioimalla kestävät ekologiset, sosiaaliset ja taloudelliset näkökohdat. Esityksessäni pohdin mitä kaikkea tämä merkitsee matkailun kohdalla, kuinka matkailun haittavaikutuksia voi vähentää, ja miten ihmistoiminnasta aiheutuvat muutokset kuten ilmastonmuutos vaikuttavat tulevaisuuden matkailuun. Kaiken matkailun olisi tapahduttava paikallisväestön ehdoilla, taloudellisen hyödyn täytyisi suuntautua kohdealueelle ja osa tuloista tulisi kyetä suuntaamaan kohteen luonnonympäristön kunnon ylläpitämiseen ja parantamiseen. Tulevia voittajia matkailualalla ovat ne toimijat, jotka pystyvät vakuuttavasti edistämään kestävän kehityksen tavoitteita. Lopulta valinta on kuitenkin minun: matkalle lähtijän.

  • Aika: 17.1.2019 15:00 - 15:30
  • Paikka: Inspiration Stage
  • Esiintyjät: Atte Korhola